این اداره کل از ایستگاه محمدیه تا دورود با خطوط اصلی به طول تقریبا 360 کیلومتر در 3 استان قم، مرکزی و لرستان واقع شده که مرکز این اداره کل در اراک قرار دارد.