شرکت تولیدی و صنعتی ماشین کاران اراک، سازنده انواع قطعات خودرو