سال تاسیس : 1381<br /> شماره ثبت 4316 <br /> با مسئولیت محدود<br /> زمینه فعالیت : کلیه فعالیتهای مرتبط با تجارت الکترونیک ، رایانه ، خدمات وابسته به شبکه جهانی اینترنت<br /> نماینده شرکت : آقای احمد کهریزی<br /> بخشهای شرکت : روابط عمومی ، فنی و پشتیبانی ، بازرگانی و فروش ، توسعه و مهندسی و بازرسی<br /> تاریخ بروز رسانی ( 19 مرداد 1386 ساعت 07:24 )