حماسه پرشکوه روز جهانی قدس در سال نوآوری و شکوفایی، جلوه درخشانی از بیعت ملت روزه دار ایران با مردم مظلوم فلسطین بود، عظمت روز جهانی قدس و حضور میلیونی مردم در سراسر کشور لرزه بر جان دشمنان اسلام، بدطینتان و سرسپردگان ایادی استکبار وارد کرد، خروش شما مردم دلیر گیلان در سراسر استان ولایی، در روز جمعه پنجم مهر ماه، هیمنه رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا را به سخره گرفت تا یک بار دیگر اراده و عظمت مردم در برابر توطئه های جهانی بر علیه اسلام و مسلمین، به نمایش گذاشته شود.