آدرس کامل : سنگر ، بلوار امام (ره) اداره آموزش و پرورش سنگر<br /> <br /> تلفن : 01325722200 01325722565 01325723563<br /> <br /> نمابر : 01325722723<br /> <br /> کدپستی : 43361