آدرس کامل : لاهیجان خ امام خمینی روبروی فرمانداری <br /> <br /> تلفن : 2233085 -2233086-2233087 <br /> <br /> نمابر : 2233083