رشت ، خیابان معلم ، روبروی شهرداری منطقه 1 ، ساختمان گل مریم ، طبقه سوم <br /> تلفن : 2243072- 2245240(0131)