شهر رشت یکی از شهر های استان گیلان میباشد که در ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه طول شرقی و ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه عرض شمالی واقع شده و فاصله آن از تهران ۳۲۵ کیلومتر میباشد. همچنین شهر رشت با مساحت ۱۳۶ کیلومتر مربع در زمینی مسطح و هموار به ارتفاع ۵ متر از سطح آب های آزاد قرار دارد و دارای جمعیتی بیش از ۵۰۰۰۰۰ نفر است. این وب سایت متعلق به شهرداری شهر رشت میباشد که در جهت اطلاع رسانی به شهروندان محترم و مخاطبان شهرداری و همچنین ارائه خدمات اینترنتی به واحدهای تابعه شهرداری راه اندازی گردیده است.