استان کرمانشاه با مساحتی معادل 25/24434 کیلومتر مربع در میانه ضلع غربی بین 36 و 33 تا 15 و 35 درجه عرض شمالی و 24 و 25 تا 30 و 48 درجه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال به کردستان از جنوب به لرستان و ایلام، از شرق به همدان و از غرب به کشور عراق (حدود 330 کیلومتر مرز مشترک) محدود شده است. این استان منطقه‌ای کوهستانی است که بین فلات ایران و جلگه بین النهرین تقریباً با کوههای موازی با هم ، و در جهت شمال شرقیادامه یافته و غالباً به دوران سوم زمین شناسی تعلق دارد .