این شرکت در سال ۱۹۷۹ پایه‌گذاری شده است که در زمینه‌ی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و مدیریت اطلاعات فضایی (SIM) راه‌حل‌هایی را به شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف ارائه می‌دهد. مشخص شده است که استفاده از نرم‌افزار CARIS برای مشتریان کمی بغرنج می‌باشد ، از اینرو این شرکت آموزش‌ها و مشاوره‌هایی را نیز در این زمینه‌ ارائه داده است.