این سایت شما را با آخرین تکنولوژی GIS آشنا می‌کند. از طریق این سایت می‌توانید درباره‌ی نهمین کنفرانس سالانه‌ی GIS کالیفرنیا در سال ۲۰۰۳ اطلاعاتی به‌دست آورید. این سایت خلاصه‌ی مقالات موجود در این زمینه‌ را در اختیار شما قرار می‌دهد. با مراجعه به این سایت می‌توانید در این کنفرانس ثبت‌نام کرده و با حمایت کنندگان این کنفرانس آشنا شوید.