شرکت Cadcorp مرکز سیستم‌های اطلاعاتی جغرافیایی در کشور انگلیس می‌باشد. این شرکت در سال ۱۹۹۱ پایه‌‌گذاری شده است. و در زمینه‌ی توسعه‌ی ابزارهای موجود در این شاخه نیز فعالیت می‌کند. شما می‌توانید منابع اطلاعاتی این سایت و سایر خدمات این شرکت را ملاحظه نمایید. آخرین و جدیدترین خبرها در زمینه‌ی جغرافیا به طور گسترده در این سایت قابل مشاهده می‌باشد. این شرکت بیشترین تمرکز خود را روی نقشه‌های دیجیتالی و سیستم‌های GIS قرار داده است.