تلفن گویا 8821082 <br /> حوادث 121 <br /> روابط عمومی 8822403 <br /> مدیر عامل 8822400 <br /> منطقه شرق 7743770 <br /> منطقه غرب 8822990 <br /> <br /> نشانی:<br /> منطقه شرق قم- میدان شهدا- ابتدای خیابان معلم <br /> منطقه غرب قم- خیابان توحید- نبش میدان شهید امینی بیات