آدرس : 70 متری عمار یاسر- مجتمع ادرات (جنب سازمان مدیریت و برنامه ریزی) - سازمان حمل و نقل و پایانه های استان قم <br /> تلفن : 7- 7780426 - 0251<br /> فکس : 7780422- 7780424<br /> Email: [email protected]