شرکت گاز استان قم همچون دیگر سازمانهای دولتی در نمایشگاهی که به مناسبت هفته دولت با شعار « ما می توانیم » از سوی استانداری قم برگزار گردید حضور پیدا کرد. در این نمایشگاه فعالیت های این شرکت در دولت نهم در خصوص موارد ذیل به نمایش گذاشته شد.