سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان با داشتن 1055 نفر عضو مهندس که 534 نفر آنها دارای پروانه اشتغال در هفت رشته مهندسی عمران – معماری – شهرسازی – ترافیک – تأسیسات برقی و مکانیکی و نقشه‌برداری می‌باشند.