این سایت شما را با فلسفه‌ی Big Bang (انفجار بزرگ) آشنا می‌کند. این سایت توضیحاتی را درباره‌ی پیدایش جهان به علاقه‌مندان ارائه می‌دهد. ماورای جهان کجاست؟ آیا جهان محدود است؟ آیا در خارج جهان بعدی وجود دارد یا خیر؟ شما می‌توانید سؤالات خود را در این زمینه از متخصصین این سایت بپرسید. شبکه‌ی مذکور اطلاعاتی را در مورد ۱۲ میلیارد سال پیش و تحولات عظیم تاریخی آن زمان تا حال حاضر را به علاقه‌مندان ارائه می‌کند. در این سایت می‌توانید لیستی از پرسش‌های مختلف و پاسخ‌های داده شده به آنها را ملاحظه کنید. در اینجا فرضیات و فلسفه‌های تاریخی مختلف مورد بحث قرار گرفته است.