ظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در قانون اساسی به شرح زیر میباشد :<br /> ۱-شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.<br /> 2-شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.<br /> ...