این سایت در سال ۱۹۹۸ در اسکاتلند تأسیس گردیده است. مؤسسین آن فردی به‌نام پیترکالینز و همسرش هستند که اهل ایرلند می‌باشند. این سایت اطلاعات کاملی در خصوص ورزش‌های متعدد سرعتی ارائه می‌دهد. هم‌چنین به آموزش این‌گونه ورزش‌ها می‌پردازد و اطلاعات مؤثری را در این زمینه در اختیار مراجعه کنندگان قرار می‌دهد.