سازمان حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی <br /> بیرجند: بیست متری اول شرقی مدرس پلاک 10 <br /> <br /> تلفن تماس : 2210067-2210068<br /> <br /> تلفن گویا 2214996 <br /> <br /> پست الکترونیکی : khorasan - south @ tto . ir<br /> <br /> آدرس اینترنتی : www . khorasan - south . tto . ir