نام خراسان ، سابقه‌ای به اندازه تاریخ پر افتخار و درخششی به وسعت تمامی شکوه و عظمت فرهنگ ، دانش و هنر ایران را در اذهان زنده می‌کند؛ و خراسان جنوبی نگینی است که جنوب گستره تاریخی و شرق کشور عزیزمان را درخشان نموده است