این سایت اطلاعات جغرافیایی متعددی را در اختیار شما می‌گذارد. این سایت با برگزاری کنفرانس‌های مختلف ، سمینارها و فعالیت اینترنتی ، سعی در بالابردن اطلاعات شهروندان در زمینه‌ی استفاده از GI را دارد. شما می‌توانید با فعالیت‌های شرکت AGI آشنا گردیده و از برنامه‌های آموزشی آن بهره‌مند گردید.