انجمن معماران ، طراحان ، مهندسین شهرسازی و دانش‌پژوهان که شما را با دنیای اسلام آشنا می‌سازد. این سایت تصاویر اطلاعاتی را درباره‌ی معماری اسلامی در اختیار شما قرار می‌دهد. به‌طور مثال شما در این سایت می‌توانید درباره‌ی معماری شهر اسلامی قاهره اطلاعاتی به دست آورده و از برنامه‌های آموزشی و کتابخانه‌ی دیجیتالی انجمن archnet مطلع گردید و درباره‌ی تاریخچه‌ی این هنر معماری اطلاعاتی به‌دست آورید.