این سایت درباره‌ی تحولاتی که در ساختار فیزیکی و نژادی ایران باستان صورت گرفته و توضیحاتی را ارائه می‌دهد.