استان بوشهر در جنوب غربی فلات ایران با مساحتی معادل 5/23167 کیلومتر مربع 4/1 درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می دهد . این استان در حاشیه شمالی خلیج فارس قرار گرفته و از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهگیلویه و بویر احمد ، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان ، از مشرق به استان فارس و از مغرب به طول 625 کیلومتر با خلیج فارس همجوار است.