استان بوشهر در جنوب غربی ایران واقع و از شمال به استان خوزستان و قسمتی از استان کهکیلویه و بویراحمد، از جنوب به خلیج فارس و قسمتی از استان هرمزگان، از شرق به استان فارس و از مغرب به خلیج فارس محدود است و دارای مرز آبی با خلیج فارس به طول 625 کیلومتر می باشد.