این سایت درباره‌ی تاریخ باستان و تاریخ کلاسیک به شما اطلاعاتی ارائه می‌دهد. در این سایت کتاب‌هایی درباره‌ی فراعنه ، کلئوپاترا ، سزار ،رم قدیم ، تاریخچه‌ی کشور چین و پیامبران مختلف معرفی شده است. هم‌چنین سایر کتاب‌های تاریخی جدیدی که در هر مقطعی به چاپ می‌رسند در اینجا معرفی خواهند شد. هر هفته مقالات تاریخی در این سایت درج می‌شوند و شما می‌توانید وقایع تاریخی حادث شده در هر روز را به صورت روزانه در این سایت ملاحظه نمایید.