هدف و قالب گروههای همگن از نظر تخصصی ، سطح تحصیلات و مهارت ، علاقمندی و استعدادها به انتخاب دانش آموختگانی با <br /> قابلیتهای ایجاد هسته های کمک به سایر جویندگان کار اقدام می نماید .<br /> اما با وجود تمام تلاشهای انجام گرفته توسط مسئولان همچنان در بخشهایی متوجه نقاط ضعف خاصی در تعاونی ها می شویم ، که یشتر این موارد بدلیل کاستی در آگاهی های اولیه افرادی است که اقدام به تشکیل تعاونی می نمایند . بنابراین پس از صرف هزینه های مانی و مالی هنگفت ضعف های بنیادین از لحظه آغاز به فعالیت می گردند .