مؤسسه‌ی Smithsonian ، در این سایت تصاویر تاریخی مربوط به کشور امریکا را جمع‌آوری کرده است. هدف این مؤسسه ، ارتقاء بخشیدن سطح معلومات مردم در سنین مختلف می‌باشد. در این سایت تصاویری مربوط به موزه‌ی الکتریسته‌ی امریکا نیز موجود می‌باشد. در موزه‌ی ملی تاریخ امریکا می‌توانید با دانشگاه‌ها و انسیتوهای حرفه‌ای ارتباط برقرار کرده و چنانچه هرگونه سؤالی درباره‌‌ی پروژه‌های این سازمان دارید ، می‌توانید بدین ترتیب مطرح نمایید.