پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نیر آماده دریافت پیشنهادات،نظرات و انتقادات شما شهروندان عزیز می باشد. با نظرات سازنده خود ما را در آبادانی هر چه بهتر شهر یاری فرمایید.