تاریخچه‌ی کشور روسیه در این سایت شرح داده شده است. توسط راهنمای این سایت می‌توانید اطلاعاتی را درباره‌ی تجارت ، خدمات حمل ونقل ، مراکز غذاخوری ،هتل‌ها ، مراکز تفریحی و خرید این کشور کسب نمایید. در این سایت توضیحاتی درباره‌ی شهرهای مهم این کشور ارائه شده است و در گالری عکس آن ، تصاویر زیبایی از مکان‌های دیدنی هر شهر به چشم می‌خورد.