آدرس کامل : استان اردبیل - شهرستان مشگین شهر - بخش ارشق - شهر رضی <br /> <br /> نمابر : 04525822794