آدرس کامل : خ 17 شهریور جنب اداره مخابرات <br /> <br /> تلفن : شماره تلفن اطلاعات 3-4222962-0452 تلفن گویا 4222961-0452 -<br /> <br /> نمابر : 4222964-0452