دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی در سال 1383 با دو رشته کاردانی پیوسته کامپیوتر و کاردانی ناپیوسته حسابداری تاسیس و شروع به کار کرد. این واحد دارای 45 رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کاردانی ناپیوسته و کاردانی پیوسته می باشد. از دی ماه سال 1384 تا کنون آقای اسماعیل ابراهیمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی را بر عهده دارند.