سمبل شهرستان مشگین شهر « قلعه قهقهه » <br /> این قلعه در دهستان « یافت » بخش ارشق مشگین شهر واقع شده است . این قلعه از شمال به قلعه چوپان ( چوپان قالاسی ) و روستای قره آغاج و روستای چرچیلو ، از غرب به رودخانه معروف دره رود و از شرق به روستای کنچوبه محدود می شود .