یکی از اهداف مهم دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه بعد از فارغ شدن کشور از جنگ تحمیلی توجه به روستا و روستائیان بود. این توجه بیش از هر چیز نشات گرفته از آرمانهای امام راحل (ره) بود که همواره توجه به سازندگی و عمران روستاها را در اولویت برنامه های نظام قرار داده بود.