همدان این شهر کهن و افسانه ای ، با سابقه درخشان و فرهنگ غنی خود از همان آغاز ، مهد تمدن و علم و هنر و حکمت و عرفان بوده ، و جایگاه بزرگانی چون حکیم ابوعلی سینا و دیگر دانشمندان ، عارفان و مردانی چون بدیع الزمان ، ابوالوفا حافظ ، عین القضات و شاعرانی چون غبار ؛ عراقی ، مفتون ، غمام ، صابر و دیگران شوریده ترینشان باباطاهر عریان است که هیچ شاعری تا کنون دو بیتی هایی عرفانی و دلنشین چون وی نسروده است . هر یک از آنان نگین های فروزنده تاج هنر و فرهنک کشور ایران محسوب میگردند و بر تارک تاریخمان درخشندگی جاودانه ای دارند. بر خود فرض مِدانیم هر چند گامی کوچک در راه حفظ و آشنائی این فرهنگ و هنر قوی و با سابقه قدم خیر و مثبتی برداشته و بنبان گذار این حرکت مثبت فرهنگی باشیم تااین امر خطیر و حساس را از طریق این رسانه جهان گستر به اطلاع عموم فرهنگ دوستان برسانیم.امیدواریم در خور شان همدان و مقبول همشهری همدانی افتاد.