این مرکز امکان سفر به اقیانوس منجمد جنوبی و قطب جنوب را برای شما فراهم می‌سازد. این سایت حاوی ۱۳۰۰ عکس از این مناطق می‌باشد. شما می‌توانید اطلاعاتی در مورد فرهنگ ، تاریخ ، حیوانات بومی ، گیاهان بومی ، انسان‌ها و موقعیت جغرافیایی این منطقه کسب نمایید. این سایت شما را با قایق پارویی اسکیموها ،صید نهنگ و سفرهای ماجراجویانه‌ی قطبی آشنا می‌سازد.