از وظائف دیگر این سازمان ، ایجاد وب سایت‌ برای ارگانها و ادارات مرتبط است که در حال حاضر بالغ بر 20 وب سایت تخصصی در حیطه مسئولیت است . تمام این وب سایت ‌ها دارای بانک اطلاعاتی رابطه ای با سایر سازمانها بوده و بصورت پویا ( Dynamic ) بروز رسانی می‌شوند .