اگر به ورزش پیاده‌روی ، که به عنوان بهترین و مفیدترین ورزش‌ شناخته شده می‌باشد علاقه‌مند هستید ، می‌توانید با مراجعه به این سایت اطلاعاتی درباره‌ی امکانات این ورزش در کشور امریکا کسب نمایید. این سایت طرح ‌کننده‌ی تورهای پیاده‌‌روی می‌باشد و از طریق این سایت می‌توانید ۶۰۰۰۰ عکس از ۱۳ ایالت و ۱۶ پارک ملی در امریکا را ملاحظه نمایید. در این سایت با اتوبان‌ها ،بزرگراه‌ها ، آبشارها ، رودخانه‌ها و دریاچه‌های این کشور آشنا می‌شوید.