این سایت کشور ازبکستان را به شما معرفی می‌کند و با خدماتی که این کشور به توریست‌ها ارائه می‌دهد آشنا می‌شوید. این سایت به شما این امکان را می‌دهد تا به لینک‌های مرتبط متصل شوید.