این شبکه شما را با سایت اطلاعات پروازی ، آژانس‌های مسافرتی و خطوط هواپیمایی بین‌المللی کشور انگلیس آشنا می‌کند. هدف این سایت ارائه‌ی اطلاعات درباره‌ی اسامی نام برده می‌باشد و در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی شرایط آب و هوا ، اطلاعات توریستی ، راهنماهای مسافرتی ، سایت‌های اینترنتی جالب آورده شده است. این شبکه شما را به سایت‌های کاریابی فعال در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری متصل می‌سازد.