این مؤسسه در سال ۱۹۲۵ یعنی قریب به ۸۰ سال پیش توسط فردی به نام هری‌گیل تأسیس گردیده است. این مؤسسه نه تنها به عنوان بزرگ‌ترین مرکز ورزشی دنیا بلکه به عنوان بزرگ‌ترین مرکز تربیت مربی نیز شناخته شده است. به‌دلیل عدم کفایت تجهیزات ورزشی در امریکا ، این مؤسسه در سال ۱۹۱۸ مبادرت به تولید لوازم و ابزار ورزشی نمود و در اوایل سال ۱۹۲۲ تجهیزات ورزشی بسیار خوبی به بازار عرضه کرد. از جمله خدمات موجود در این سایت می‌توان به معرفی و ارائه‌ی لینک‌های مرتبط و بروشورها و کاتـالـوگ‌هایی از محصولات ورزشی مرکزاشاره نمود.