کارخانه سیمان پیوند گلستان در6 کیلومتری شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان واقع شده است و در پای نیل کوه از سلسه جبال البرز قرار دارد. وجود منابع مناسب معدنی و پتانسیل بازار و نیروی انسانی منطقه و همجواری با بازارهای بزرگ کشورهای آسیای مرکزی و دیگر فاکتورهای مؤثر اقتصادی ، زمینه لازم را برای ایجاد صنایع از جمله کارخانه سیمان را در این منطقه فراهم نموده است. با بررسی‌های انجام شده ،احداث این کارخانه پس از مطالعات اولیه و تکمیلی معادن مواد اولیه آغاز شده است و هم اکنون بعد از اخذ مجوزهای مورد نیاز و با انعقاد قرارداد با مشاورین و پیمانکاران عملیات اجرایی پروژه در حال انجام میباشد. ظرفیت اسمی کارخانه در فاز اول 3300 تن در روز میباشد و فضا برای احداث خط دوم تولید نیز پیش بینی گردیده است.