به سایت وزارت نیرو خوش آمدید.<br /> در این سایت میتوان از جدب نیرو در وزارت نیرو آگاهی پیدا کرد.<br /> با توجه به تنوع و تعداد آزمون های استخدامی در وزارت نیرو، داوطلبان آزمون مورخ 19/7/87 اطمینان حاصل نمایند که وارد اطلاعیه و صفحه ثبت نام مربوط شده باشند زیرا امکان دارد اطلاعیه و صفحه ثبت نام آزمون قبلی در حافظه کامپیوتر ایشان باقی مانده باشد.