این سایت با استفاده از کمترین امکانات، در مدت کوتاهی اعتبار و اهمیت خود را در میان فعالان عرصه ی خبر به نحو مطلوب و شایسته ای به نمایش گذاشته است.