۲۲۰ هتل ، از بهترین هتل‌های بین‌المللی در این سایت معرفی می‌شوند. این هتل‌ها از ۳ ستاره تا ۵ ستاره می‌باشند. در این سایت ۹۰ هتل از آلمان ،۷۰ هتل از سوئیس ، ۵ هتل از کشور چک ، ۵ هتل از خاورمیانه ، ۱۵ هتل از اروپای جنوبی و ۳۰ هتل از اروپای غربی به شما معرفی می‌شوند. شما می‌توانید در این سایت اطلاعاتی درباره‌ی مدیریت این مراکز و سایر دفاتر آن کسب نمایید و بهترین هتل‌های دنیا را برای مسافرت بشناسید ، تا در انتخاب خود دچار تردید نشوید.