استان خراسان شمالی - بجنورد - خیابان شهید چمران خیابان آزادی (حنایی سابق) -ستاد مرکزی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان شمالی <br /> یا با تلفن های 5-2245913 و یا فاکس 2245911 با پیش شماره 0584 تماس حاصل فرمائید .