دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در یکم اردیبهشت اردیبهشت ماه 1364 تاسیس گردید و در نیمسال دوم سال تحصیلی 65-1364اقدام به پذیرش دانشجو نمود این واحد دانشگاهی در 16 رشته در مقطع کارشناسی پیوسته ،کارشناسی نا پیوسته و کاردانی با<br /> پذیرش862 نفر برادر و 249 خواهر و جمعا 1111 نفر دانشجو شروع به کار کرد.