سازمان بهزیستی استان هرمزگان در سال 1360 از سازمان منطقه أی بهداری سابق جدا شده و به صورت سازمان مستقل به فعالیت خود در استان ادامه داده است.